YRJÖ SAARI 1923

Mä olin lennätinkonepajalla harjoittelijana tuol, se on, rautatien semmonen puhelin, puhelinpuoli. Ja olin, oltiin asentamassa sillon ennen sotia Utissa. Utissa tehtiin töitä, tehtiin semmonen… niinku jos olet nähny semmosia niinku muurahaiskekosia, kekoja, kivestä tehtyjä noilla isoilla asemilla ni. Niihin rakennettiin lennätin ja puhelin ja semmoset sivupisteet, että jos asemarakennus tuhoutuu niin sitten ne on siellä. Me oltiin sellasta tekemässä kun mulle tuli, sitä mä en muista et kuka se oli, kun tuli kertomaan että silloinen rautatiehallituksen pääjohtaja Harald Roos, sotilasarvoltaan kenraalimajuri. Mä en tiedä mitenkä siviili-ihmisestä niin majuri. Niin iso herra oli tehty. Ja hän perustaa semmoset sotarautatiemuodostelmat. Ja mulle sit sanottiin et sä saat melkein näitä samoja tehtäviä tehdä sit sillon sota-aikanakin siinä yksikössä mikä nyt tulee mahdollisesti perustettavaks, niin kauan aikaa kun minun tää -23 ikäluokka kutsutaan väkeen. Ja sitten ei tiedetä, et sit voi olla et mä joudun, etten mä pääse takaisin siihen yksikköön mikä sillo perustettiin ja. Siitä se alko sitten. 18.6. niin minä sain määräyksen matkustaa Kontiomäelle ja siellä perustettiin se yksikkö. Se oli erillinen joukkue, viestijoukkue.