KIRSTI MUOLA 1926

Se oli tota, niinku niin sanottiin, meitähän sanottiin niinsanotuiks titaareiks elikkä siis me kaikki lyhyeillä merkeillä. Et se oli ihan selvää viestitystä. Joo kai se sanotaan näin, että joku kirjain oli, sille oli oma merkkinsä. Vaikka sanotaan, vaikka k, k-kirjain oli pitkä, lyhyt, pitkä. Se oli siis tätä. Et se oli ihan selvää viestitystä. Elikkä ne oli niinku sanotaan, koodi- koodikielellä. Et me tiedettiin se koodi jota me aukastiin sitten, et me tiedettiin mitä meille oli tullu sieltä. Meitä oli kaks. Ja välillä oltiin niinku yksikseenki iha sillä tavalla. Määki olin jonkun aikaa ihan yksinki sillä tavalla että. Kun eihän me koko aikaa istuttu radion ääressä vaan se oli vähän niinku määrättyinä aikoina kun ruvettiin ottaan yhteyttä eri puolille. Millon lentokentille ja muille, siis tällä tavalla et siin oli.